Mijn wijk, mijn erfgoed

In 2010 heeft Arkadia een school animaties programma ontwikkeld - Mijn wijk, mijn erfgoed - op het erfgoed van de wijk van de scholen die in een wijkcontract zijn gelegen. De bedoeling is de aandacht op geschiedenis en op de bescherming van hun wijk vestigen. Het project is ondersteund door Directie Monumenten en Landschappen.

Scholen

Mijn wijk, mijn erfgoed is een project met de bedoeling om kinderen te sensibiliseren omtrent het stedelijk landschap dat hun omringd. Het doel is om te komen tot een reflectie over de verbeteringsmogelijkheden van ons levenskader: het behoud van het erfgoed, de restauratie van gevels en het respect van de openbare ruimte. Wij wensen de jongeren een zeker respect voor de stad aan te leren zodat ze het naar waarde kunnen schatten gezien zij en volgende bewoners zijn die het imago van Brussel bepalen. 

Wij bieden een tweejarig programma aan waar wij op maat gemaakte activiteiten verzorgen omtrent het erfgoed van de wijk van uw school. Wij geven heel wat aandacht over het geschiedenis en de instandhouding ervan. Deze activiteiten zijn gratis voor scholen.

Wenst u meer inlichtingen ? Contacteert u ons op info@arkadia.be